Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt interwencji kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej zgodnie z art. 19 i art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.).

W ramach interwencji kryzysowej udzielamy natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – całodobowego schronienia do 3 miesięcy.

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jego samodzielnego pokonania,

 • złagodzenie objawów reakcji kryzysowej,

 • zapobiegnięcie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny,

 • przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie,

 • przywrócenie równowagi psychicznej.

Pomoc kierowana jest do osób, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

 • osób i członków rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,

 • osób przeżywających trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,

 • osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjących w stanie przewlekłego stresu,

 • osób, które mają myśli samobójcze lub próbowały odebrać sobie życie,

 • ofiar i świadków napadów, gwałtów i innych przestępstw,

 • bliskich osób doświadczających powyższych zdarzeń.

Pomoc jest bezpłatna i udzielana bez względu na posiadany dochód.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


7:30 – 15:30
tel. 71/392 37 36

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: