Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

 

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

 

 

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

2) opiekę higieniczną,

3) zaleconą przez lekarza pielęgnację,

4) w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki domowe w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy w formie usług.

 

 

 

 

Procedura ubiegania się o wsparcie w formie usług opiekuńczych :

 

 

1) Zgłoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne lub listowne do ośrodka pomocy społecznej.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przez pracownika socjalnego w celu ustalenia konieczności przyznania pomocy.

3) Sporządzenie decyzji administracyjnej - w ciągu 30 dni od zgłoszenia o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.

4) Realizacja przyznanych świadczeń - rodzaj i forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 

 

 

Odpłatność za usługi:

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: