Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy w roku 2024
Już można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.
Aby otrzymać wsparcie finansowe osoby ubiegające się muszą spełniać kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych oraz innych wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkimzłożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.
 
Dodatek osłonowy przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
 
Dodatek osłonowy wynosi:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
 
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów, pocztą na w/w adres, bądź za pośrednictwem platformy e-puap, opatrując wniosek podpisem elektronicznym
 
 
Wniosek do pobrania znajduje się również w zakładce "Dokumenty do pobrania".
 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 713931361 wew. 1

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: